Zimowa spartakiada świetlic

Już po raz szesnasty dzieci wypoczywające na feriach zimowych w ośmiu różnych placówkach mogły w aktywny sposób spędzić czas na Zimowej Spartakiadzie Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych. Przesłaniem tegorocznych zawodów było hasło „Nie czyń zła drugiemu człowiekowi - gramy i bawimy się fair play”.

Na hali sportowej GOSIR młodych zawodników powitał Przewodniczący Rady Miasta Gniezna Michał Glejzer. Na zaproszenie w tym roku odpowiedziało osiem placówek: Świetlica Dzieci z Chmur, Domy Dziecka z Trzemeszna i Gniezna, Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP oraz wszystkie cztery placówki świetlic socjoterapeutycznych z Gniezna.

Po odczytaniu apelu olimpijskiego, XVI spartakiadę Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych otwarła Kierownik Zofia Komosińska. Na tegoroczną spartakiadę puchary ufundowali: za I miejsce Prezydent Miasta Gniezna Tomasza Budasz, za II miejsce Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński, a za III miejsce Kierownik MŚS.

Po kilkugodzinnych zmaganiach w rozgrywkach pucharowych kolejne miejsca zdobyli:
I – MŚS „Winiary”
II – MŚS „Paczkowskiego”
III – MŚS „Kilina”.

Gratulujemy! Z pewnością na spartakiadzie potkamy się znowu za rok!

Czytaj dalej...

Terapeutyczny wyjazd w polskie góry

Dzięki uzyskanej dotacji na drodze otwartego konkursu ofert z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz pojedynczym indywidualnym sponsorom Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice – Dzieciom działający przy Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych zorganizował zimowy wyjazd dla młodzieży.

Projekt zakładał zorganizowanie ośmiodniowego wyjazdu do miejscowości Groń koło Białki Tatrzańskiej w okresie ferii zimowych dla grupy 30 uczestników pochodzących z rodzin z wielorakimi problemami, mieszkających na terenie miasta Gniezna.

Projekt obejmował także naukę jazdy na nartach zjazdowych oraz biegowych. Odbiorcy mieli także możliwość skorzystania z term „Bania” w Białce Tatrzańskiej oraz zwiedzenia pobliskiego Zakopanego. Poznawali pobliską okolicę i szlaki górskie w ramach spacerów z kijkami nordic walking.

Podczas pobytu w górach przeprowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne, których tematyka związana była z uzależnieniem od alkoholu i sztuką bycia asertywnym oraz doskonaleniem komunikacji interpersonalnej wraz z podnoszeniem poczucia własnej wartości. Odbyły się także dyskoteki oraz różne konkursy i zabawy integracyjne.

Aktywny wypoczynek, zwiedzanie i duża dawka sportu plus socjoterapia miały za zadanie dostarczyć dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń społecznych, korygujących obraz samego siebie, umożliwienie nabycia umiejętności ważnych w kontaktach społecznych, poszerzenie wiedzy na temat uzależnień oraz stworzenie okazji do odreagowania napięć. Ponadto, ważnym zadaniem wyjazdu było wykształcenie poczucia własnej wartości, tożsamości, nauka prawidłowego nazywania uczuć oraz doskonalenie komunikatu ”ja” bez stosowania agresji.

Dziećmi opiekowała się wykwalifikowana kadra wychowawców oraz socjoterapeutka Sandra Buczkowska. Nad całością projektu czuwała prezes USKS Rodzice – Dzieciom pedagog – terapeuta Zofia Komosińska.

Czytaj dalej...

Socjoterapia przez aktywny wypoczynek

    Dzięki otwartemu konkursowi ofert ogłoszonemu przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice – Dzieciom działający przy Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych uzyskał dotacje na realizację projektu o nazwie – „ To nie żarty - Gniezno jedzie na narty!” Projekt skierowany do trzydziestoosobowej grupy zakładał zorganizowanie dziewięciodniowego wypoczynku w Dusznikach Zdroju dla dzieci z rodzin defaworyzowanych.
    Wypoczynek zimowy, oprócz oddziaływań socjoterapeutycznych, miał na celu umożliwienie dzieciom aktywnego spędzenia czasu oraz nauki odreagowywania sytuacji stresowych i negatywnych emocji poprzez aktywność fizyczną. Ważnym celem było propagowanie sportu i zdrowego trybu życia oraz oderwanie dzieci z negatywnych emocji, które towarzyszą im na co dzień. Połączenie aktywnego wypoczynku ze zwiedzaniem z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi miało za zadanie dostarczyć dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń społecznych, korygujących obraz siebie, umożliwić nabycie umiejętności ważnych w kontaktach społecznych oraz stworzyć okazje do odreagowania napięć.
    Zimowy wyjazd miał również na celu udzielenie dzieciom wsparcia emocjonalnego oraz modelowania pozytywnych postaw wobec siebie i wobec innych, nabycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, oraz rozwój zainteresowania aktywnymi formami wypoczynku: nordic walking, , nauka relaksu w grocie solnej, zajęcia na basenie oraz na kręgielni. Przez okres dziewięciu dni, dzieci oprócz nauki jazdy na nartach zjazdowych i biegowych pod okiem instruktorów wzięły udział w lekcji muzealnej w najstarszej papierni w Polsce, zdobyły najwyższy szczyt w Dusznikach Zdroju, brały udział codziennych zajęciach z socjoterapeutą i profilaktykiem oraz wesoło bawiły się podczas obrzędów obozowych. Podczas wyjazdu dziećmi opiekowały się: Katarzyna Wiśniewska – Mazur, Sandra Buczkowska, Dorota Perlik, oraz wolontariusze : Daniel, Marta, Adam i Sławomir. Nad całością projektu czuwała Kierownik MŚS Zofia Komosińska.

Czytaj dalej...

Zalety zdrowego życia bez nałogów

     15 lutego 2014 grupa dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Socjoterapeutycznego Klubu Sportowego Rodzice - Dzieciom zakończyła ośmiodniowy wypoczynek połączony z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi w uzdrowiskowej miejscowości Duszniki Zdrój.
      Podczas pobytu na terenie Ziemi Kłodzkiej uczestnicy zimowego wyjazdu mieli okazję poznać przepiękne Duszniki Zdrój i okolicę, wzięli również udział w lekcji muzealnej i tworzenia papieru w Muzeum Papiernictwa oraz poznali korzyści wynikające z seansu w grocie solnej.
     Projekt o nazwie „Zdrowo żyje, bo nie piję” zakładał także naukę jazdy na nartach zjazdowych w pobliskim Zieleńcu. Podczas pobytu w uzdrowisku przeprowadzony był cykl zajęć socjoterapeutycznych, których tematyka związana była z uzależnieniem od alkoholu i ze sztuką bycia asertywnym oraz doskonaliła komunikację i interpersonalną wraz z podnoszeniem poczucia własnej wartości. Dzieci i młodzież zwiedziła również Kudowę Zdrój oraz skorzystała z kąpieli w basenie w kształcie fortepianu w pobliskim spa.
     Choć w dolinach zamiast śniegu na trawie kwitły stokrotki, dzieci zamiast nart zjazdowych doskonaliły sprawność fizyczną na spacerach z kijkami nordic walking, na kręgielni oraz podczas codziennego biegania po lesie. Młodzież z USKS Rodzice – Dzieciom miała podczas wyjazdu wiele okazji do korzystania z leczniczej wody w pobliskich źródełkach uzdrowiskowych.
        Aktywny wypoczynek: zwiedzanie plus socjoterapia, miał za zadanie dostarczyć dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń społecznych korygujących obraz samego siebie, umożliwił nabycie umiejętności ważnych w kontaktach społecznych, poszerzył wiedzę na temat uzależnień oraz stworzył okazję do odreagowania napięć. Ponadto miał za zadanie wykształcić poczucie własnej wartości i poczucia tożsamości.
      Podczas pobytu dziećmi opiekowała się wykwalifikowana kadra pedagogów i socjoterapeutów oraz wolontariuszy: Pani Sandra, Kasia, Asia, Pan Łukasz i Sławek. Nad całością przedsięwzięcia czuwała pani prezes Uczniowskiego Socjoterapeutycznego Klubu Sportowego Rodzice – Dzieciom, pedagog z wieloletnim doświadczeniem Zofia Komosińska.
     Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałanie Uzależnieniom oraz wielu pojedynczym sponsorom.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS