Socjoterapia i wypoczynek w Górach Stołowych

Wszyscy wiedzą, że bezpośrednią przyczyną sięgania po substancje psychoaktywne, a w szczególności tak łatwo dostępny alkohol, przez dzieci i młodzież są głównie problemy emocjonalne. Wielu młodych, chce bowiem poprawić swój nastrój, bez poprawiania własnego życia i zmiany postępowania. Środki te okazują się niebezpiecznie atrakcyjne dla tych, którzy przeżywają stany lęku, niepokoju, rozgoryczenia, czy depresji w okresie dorastania.

Aktywny wypoczynek - zwiedzanie plus socjoterapia mają za zadanie dostarczyć dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń społecznych, korygujących obraz siebie. Umożliwiają także nabycie umiejętności ważnych w kontaktach społecznych, poszerzenie wiedzy na temat uzależnień oraz stwarzają okazję do odreagowania napięć. Ponadto wykształcają poczucie własnej wartości i tożsamości. Właśnie takie cele postawił sobie działający przy Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice – Dzieciom.

Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z Departamentu Zdrowia i wielu gnieźnieńskim sponsorom 30 dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia mogło przez 11 dni (od 20 do 30 lipca 2018) aktywnie wypoczywać na kolonii turystyczno – socjoterapeutycznej o nazwie „Góry Stołowe pełne tajemnic” w Dusznikach Zdroju.

Podczas wyjazdu, oprócz ciekawych zajęć profilaktycznych, dzieci codziennie poznawały najpiękniejsze zakątki Ziemi Kłodzkiej. Młodzi turyści mogli zapoznać się z tajemnicami podziemnego labiryntu w Sztolniach Walimskich, zwiedzić kopanie węgla kamiennego w Rudzie Śląskiej, pokonać 666 schodów prowadzących na Szczeliniec i podziwiać niesamowite formacje geologiczne w Błędnych Skałach.

Natomiast podczas wycieczki na Torfowiska pod Zieleńcem, gdzie dotarli Expresem Dusznickim, młodzi odkrywcy zapoznali się z niezwykłą florą tychże terenów. Oczywiście nie zabrakło również wycieczek pieszych na Jamrozową Polanę i Ptasią Górę. Podczas zwiedzania uzdrowiska – Kudowy Zdroju dzieci mogły podziwiać przepiękny Park Zdrojowy, popróbować wód zdrojowych oraz spędzić magiczne chwile w bajkowej krainie w Muzeum Zabawek.

Dużo radości przyniosła wycieczka na Zieleniec i wjazd Nartoramą aż na czeską Masarykową Chatę. Oczywiście, jak na każdych koloniach, nie zabrakło wesołych dyskotek i obrzędów kolonijnych. Za te piękne chwile dzieci serdecznie dziękują twórcom projektu kadrze: Sandrze Buczkowskiej, Katarzynie Wiśniewskiej Mazur, Kamili Mak, Anicie Żyle-Przybylińskiej oraz Kierownik Zofii Komosińskiej. Za bezpieczną jadę autokarem podczas zwiedzania Ziemi Kłodzkiej dzieci podziękowały również brawami sympatycznemu kierowcy Arkadiuszowi Paczkowskiemu.

Czytaj dalej...

Aktywny wypoczynek na łonie przyrody

Czterdzieścioro dzieci wytypowanych z rodzin potrzebujących pomocy przez Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice-Dzieciom mogło odpoczywać na koloniach na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego między 24 lipca do 3 sierpnia 2017 roku. Było to możliwe dzięki dotacji  Urzędu Miejskiego Gnieźnie przeznaczonej na realizację zadania publicznego związanego z organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

W programie wypoczynku znalazły się wycieczka autokarowa po Pojezierzu Sierakowsko-Międzychodzkim, wyprawa do stada ogierów, zajęcia sportowo-ruchowe NordicWalking z instruktorem, lepienie w glinie, czy poznawanie starych zawodów. Uczestnicy kolonii wyjechali także do Sierakowa na zajęcia rekreacyjne w kręgielni, wzięli udział w zajęciach z grzyboznawstwa i wycieczce autokarowej do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie oraz Muzeum „Chata Szewca” w Pszczewie. Młodzi gnieźnianie malowali także na drewnie oraz uczyli się rozpoznawać gatunki drzew.

Poza tym były zabawy, gry terenowe w lesie i na  plaży, konkursy, obrzędy kolonijne. Podczas pobytu dziećmi opiekowała się  doświadczona kadra: Agnieszka Krzesińska, Ewelina Panek, Marcin Przybylski oraz kierownik kolonii Kamil Komosiński.

Czytaj dalej...

Wycieczka śladami polskiej historii

    25 czerwca 2015 dzieci z Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych wraz z rodzicami wzięły udział w ostatniej lekcji historii w obecnym roku szkolnym. Pełnym autobusem, bardzo wczesnym porankiem wyruszyły do stolicy, ażeby wraz z przewodnikiem odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego, Wojskowe Powązki, Grób Nieznanego Żołnierza oraz warszawską starówkę. Wycieczka zorganizowana dla młodych ludzi miała na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, polepszenie komunikacji pomiędzy rodzicem i dzieckiem oraz przybliżenie ważnych wydarzeń z dalszej i bliższej historii naszego kraju.
    W Muzeum Powstania Warszawskiego uczestnicy wyjazdu mieli okazję poznać, a nawet wczuć się w atmosferę tamtych tragicznych dni, poznać postacie bohaterów powstania oraz docenić ofiary składane dla wolej ojczyzny.
Druga część lekcji historii przebiegała na cmentarzu powązkowskim, gdzie dzieci i ich rodzice mieli okazję zobaczyć groby takich postaci historycznych jak Marek Kotański, Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Zofia Nałkowska oraz posłuchać opowieści pani przewodnik o niedawno odkrytych grobach „Żołnierzy Wyklętych”. Na Konic wizyty na Powązkach delegacja MŚS złożyła kwiaty na obelisku upamiętniającym Katastrofę Smoleńską. Po tych chwilach zadumy uczestnicy wycieczki mogli zwiedzić Stare Miasto i podziwiać zmianę waty pod Grobem Nieznanego Żołnierza.
    Z wycieczki, którą opiekowała się kierownik MŚS Zofia Komosińska wszyscy wrócili z zadowoleni i z wieloma niezapomnianymi wrażeniami.

Czytaj dalej...

V urodziny USKS Rodzice - Dzieciom

    Z okazji piątej rocznicy swojej działalności, 25 lutego 2013 odbyło się uroczyste, walne zabranie członków USKS Rodzice – Dzieciom. Oprócz wysłuchania sprawozdań finansowego i merytorycznego, jego członkowie mogli na przygotowanej prezentacji multimedialnej powspominać minione wydarzenia oraz poczęstować gości własnoręcznie przygotowanymi wypiekami i przekąskami. Należy także wspomnieć, że na walnym zebraniu członów organizacji ukonstytuował się zarząd klubu: Prezes – Zofia Komosińska, Sekretarz – Krystyna Nowacka oraz Skarbnik – Anita Żyła – Przybylińska.
    Członkowie klubu to przede wszystkim rodzice dzieci borykający się z problemami takimi, jak nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia koncentracji uwagi oraz młodzieńcze zachowania oportunistyczno – buntownicze.
    Początkowo część tych rodziców działała jako Grupa Wsparcia w Przedszkolu nr 12 w Gnieźnie. Jednakże szereg inicjatyw podejmowanych przez jej członków na rzecz dzieci wymusił daleko idący rozwój i przekształcenia. W rezultacie w 2008 roku utworzony i zarejestrowany został Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice – Dzieciom działający przy Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych.
    W obecnej chwili USKS „Rodzice – Dzieciom” jest prężnie działającą organizacją, która tylko w przeciągu pięciu ostatnich lat zrealizowała - głównie ze środków zewnętrznych - takie projekty, jak: zimowiska w miejscu zamieszkania, „Familiada” – sportowo - rekreacyjny turniej rodzinny, „Półkolonie na sportowo, mądrze i zdrowo”, „Potrafię wybrać” – warsztaty dla młodzieży, „Zdobyć szczyt”- wyjazdy socjoterapeutyczne w góry, „Dziękuję – nie!”- programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień, sportowo - rekreacyjne imprezy przedświąteczne, wycieczki socjoterapeutyczne nad Bałtyk i w Sudety, warsztaty i szkolenia dla ofiar przemocy i ofiar pętli kredytowej.
    Przy USKS działa także punkt konsultacyjny, gdzie każdy rodzic może otrzymać pomoc w napisaniu podania czy uzyskać poradę dotyczącą rozwiązania problemów wychowawczych z dziećmi. Nie można również zapomnieć o Weekendowym Klubie Nastolatka, funkcjonującym od jesieni 2011 roku, prowadzącym działalność dzięki środkom pochodzącym z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
      Dzięki takiemu finansowaniu młodzi ludzie w weekendy mają możliwość alternatywnego spędzania wolnego czasu, w sposób inny niż kontakt ze środkami odurzającymi i zachowaniami uważanymi za społecznie nieakceptowalne. W klubie zawiązała się nawet sekcja narciarstwa biegowego, która to dzięki środkom z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych posiada własny sprzęt sportowy.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS