Darmowa pomoc dla rodziców

    Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice – Dzieciom  zaprasza wszystkie chętne osoby na  warsztaty  doskonalenie umiejętności wychowawczych. Pozwolą one lepiej radzić sobie z problemami w domu oraz uczulą na krzywdę dziecka.
    Cykle zajęć nastawione będą na naukę konstruktywnych metod rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia odbywać się będę dwa razy w tygodniu, w godzinach od 19.00 do 21.00.
W ramach tego samego projektu przy Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia i pomocy.
    Punkt Konsultacyjny czynny będzie raz w tygodniu przez dwie godziny.
    Utworzony jest w celu pomocy rodzinom  borykającym się z problemami. Można tam będzie otrzymać  pomoc w formie wsparcia duchowego, napisania wniosku do instytucji, uzyskania porady z zakresu zdobycia umiejętności i radzenia sobie z przeciwnościami losu.
    Punkt konsultacyjny świadczyć będzie pomoc w zależności od potrzeb, w formie mediacji między skonfliktowanymi członkami rodzin. Pomoc świadczona będzie nieodpłatnie zarówno dorosłym, jak i dzieciom.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem 61 425 82 57 lub osobiści w siedzibie Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych przy ulicy Kilińskiego 17.
    Projekt dofinansowany przez: Urząd Wojewódzki w Poznaniu w ramach projektu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”.

Czytaj dalej...

Warsztaty umiejętności wychowawczych

     Dokształcanie w zakresie postaw proaktywnych, radzenie sobie w sytuacji trudności finansowych i życiowych, wsparcie merytoryczne w zakresie edukacji finansowej, produktów bankowych oraz elementów przedsiębiorczości - to tylko częściowy zakres warsztatów organizowanych przez USKS Rodzice - Dzieciom działający przy Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych. Spotkanie inauguracyjne uczestników tej nowej inicjatywy odbyło się 18 maja 2012 roku w placówce przy ulicy Kilińskiego.
Pierwsze spotkanie nawiązywało do sytuacji kobiety w świecie finansów i wprowadziło uczestniczki w tematykę zarządzania finansami, budżetem, racjonalnych decyzji finansowych, roli kobiety w gospodarowaniu domowym budżetem i zaszczepianiu dzieciom właściwego podejścia do tematyki finansów.
     W przyszłości, w ramach tego cyklu odbędą się także warsztaty związane z odkrywaniem swojego potencjału oraz cztery spotkania poświęcone tematyce finansów oraz produktów bankowych. Uczestnicy wezmą także udział w wykładzie poświęconym przemocy w rodzinie.
       W niniejszym projekcie przewidziany jest także cykl spotkań z rodzicami, mający na celu rozwijanie umiejętności budowania prawidłowych relacji w różnych układach i sytuacjach międzyludzkich.
      Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców mają uświadomić im, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej, co oznacza, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie. Cykl spotkań z rodzicami przewidziany jest na 10 sesji warsztatowych trwających po 2 godziny. W trakcie tychże zajęć rodzice uczyć się będą praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi. Tematyka spotkań obejmować będzie następujące zagadnienia: stawianie dziecku granic, nazywanie i rozpoznawanie uczuć, zachęcanie dziecka do współpracy, stosowanie pochwał i kar oraz rozwiązywanie problemów i konfliktów.
     Organizatorzy zamierzają także przez cały czas trwania projektu poprowadzić punkt konsultacyjny, gdzie rodziny borykające się z problemami znalazłyby pomoc, uzyskały poradę, zdobyły umiejętności i wiedzę jak radzić sobie z przeciwnościami losu. Punkt konsultacyjny stworzy zespół specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, świadczących usługi psychologiczne, pedagogiczne osobom wywodzącym się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią, doświadczającym przemocy, niewydolnych wychowawczo.
      Pomoc świadczona będzie raz w tygodniu w placówce Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Kilińskiego przez: Zofię Komosińską - pedagoga z uprawnieniami terapeuty i mediatora (punkt konsultacyjny – czynny w poniedziałki, od 14.30 do 16.30, Agnieszkę Horoszczak - specjalistę z przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Katarzynę Wiśniewską-Mazur - pedagoga resocjalizacji z uprawnieniami do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych oraz wolontariuszy Banku BPH (warsztaty oddłużeniowe).
      Warsztaty zorganizowane są z dotacji z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS