Darmowa pomoc dla rodziców

    Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice – Dzieciom  zaprasza wszystkie chętne osoby na  warsztaty  doskonalenie umiejętności wychowawczych. Pozwolą one lepiej radzić sobie z problemami w domu oraz uczulą na krzywdę dziecka.
    Cykle zajęć nastawione będą na naukę konstruktywnych metod rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia odbywać się będę dwa razy w tygodniu, w godzinach od 19.00 do 21.00.
W ramach tego samego projektu przy Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia i pomocy.
    Punkt Konsultacyjny czynny będzie raz w tygodniu przez dwie godziny.
    Utworzony jest w celu pomocy rodzinom  borykającym się z problemami. Można tam będzie otrzymać  pomoc w formie wsparcia duchowego, napisania wniosku do instytucji, uzyskania porady z zakresu zdobycia umiejętności i radzenia sobie z przeciwnościami losu.
    Punkt konsultacyjny świadczyć będzie pomoc w zależności od potrzeb, w formie mediacji między skonfliktowanymi członkami rodzin. Pomoc świadczona będzie nieodpłatnie zarówno dorosłym, jak i dzieciom.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem 61 425 82 57 lub osobiści w siedzibie Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych przy ulicy Kilińskiego 17.
    Projekt dofinansowany przez: Urząd Wojewódzki w Poznaniu w ramach projektu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS