Gnieźnieńska policja o negatywnych skutkach zażywania dopalacy

Gnieźnieńscy policjanci spotkali się z młodymi ludźmi uczęszczającymi do Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych 14 października 2016. Podczas wizyty funkcjonariusze rozmawiali z młodzieżą o problematyce narkotyków i dopalaczy oraz konsekwencjach, jakie może nieść ze sobą ich zażywanie. Zaprezentowano także film „Dopalacze niszczą życie” poruszający temat uzależnienia od tych groźnych substancji.

Podczas spotkania z młodzieżą asp. Krzysztof Socha z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii przekazywał najważniejsze wiadomości na temat dopalaczy i ich zgubnego wpływu na organizm młodego człowieka. Wyjaśnił, jak działają takie środki i jakie skutki mogą wywołać w sferze psychofizycznej.

Policjant rozmawiał z uczniami także o sytuacjach, w których może dochodzić do łamania prawa, a także przestrzegł ich przed ryzykownymi zachowaniami i negatywnymi skutkami używek. Mundurowy przypomniał młodzieży, że zachowania zabronione pociągają za sobą także konsekwencje prawne.

Celem takich spotkań jest zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży poprzez kształtowanie pożądanych społecznie postaw, umacnianie asertywnych zachowań oraz podnoszenie świadomości i wiedzy młodzieży na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze.

Źródło: www.gniezno.policja.gov.pl

Czytaj dalej...

Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem?

     Śmiercionośne dopalacze, narkotyki, alkohol, energetyki i inne zagrożenia czyhające w obecnych czasach na naszą młodzież były 7 maja 2016 roku tematem przewodnim na szkoleniu skierowanym do rodziców dzieci z Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych.
      Z roku na rok dopalacze stają się coraz większą plagą wśród dzieci i młodzieży. Są tańsze i łatwiej dostępne od narkotyków, a jednocześnie tak samo jak one niebezpieczne. Ich zażywanie może doprowadzić nawet do śmierci. Warto wiedzieć, jak rozpoznać, czy dziecko bierze dopalacze oraz jak uchronić nieletniego przed sięgnięciem po środki psychoaktywne o działaniu narkotycznym.
     Uczestnicy warsztatów szkoleniowych, powitani przez Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Agnieszkę Horoszczak, mogli zapoznać się z pierwszymi symptomami, które mogą świadczyć o początkach eksperymentowania młodych ludzi z niebezpiecznymi substancjami. Rodzice dowiedzieli się również, jakich użyć sposobów, ażeby nie utracić kontaktu z dzieckiem w trudnym dla niego okresie adolescencji, jak radzić sobie z buntem młodzieńczym i móc wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy oraz zapobiegać różnorakim zagrożeniom czyhającym na młodego człowieka w obecnym świecie.
    Ośmiogodzinne szkolenie powiązane z warsztatami i filmami edukacyjnymi zostało przeprowadzone przez pedagoga, magistra Nauk o Rodzinie, absolwenta Katedry Obronności Akademii Pedagogicznej w Krakowie, absolwenta Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Frycza – Modrzewskiego w Krakowie, trenera, profilaktyka i edukatora, byłego funkcjonariusza SM Kraków, twórcę programów szkoleniowych i profilaktycznych. Szkolenie sfinansowano ze środków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Czytaj dalej...

Cała prawda o środkach psychoaktywnych

    W ramach projektu „Dziękuję – Nie!” realizowanego przez Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice - Dzieciom” działający przy Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych zorganizowano spotkanie młodzieży dotyczące szkodliwości środków psychoaktywnych. Na spotkanie o nazwie „Mądrze i zdrowo, czyli cała prawda ośrodkach odurzających i napojach energetycznych” przybyli nie tylko uczestnicy projektu, lecz również wychowawcy, starsi podopieczni oraz ich rodzice.
    Głównym celem projektu było podniesienie świadomości młodzieży na temat negatywnego wpływu środków psychoaktywnych i dopalaczy na organizm człowieka i tym samym ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami wynikającymi z kontaktów z niszczącymi substancjami. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Miasta Gniezna pozyskanego w ramach otwartego konkursu ofert.
    Zajęcia z młodzieżą prowadził Sławomir Orzechowski z Krakowskiego Ośrodka Szkolno – Konferencyjnego: pedagog, absolwent AP Kraków, KSW specjalista do spraw Nauki o Rodzinie, wieloletni funkcjonariusz publiczny, profilaktyk, badacz młodzieżowych  subkultur, wykładowca szkół ochrony, znawca bezpieczeństwa  publicznego, twórca programów szkoleniowych dla instytucji państwowych.
    Program miał na celu wykształcenie umiejętności powstrzymywania się używania od szkodliwych środków psychoaktywnych oraz dostarczenie wskazówek, jak w racjonalny sposób sprostać konsekwencjom podjętych postanowień. Istotnym zadaniem programu jest także ukazanie alternatywnych sposobów i możliwości do sięgania po substancje psychoaktywne, form spędzania wolnego czasu.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS