Swietlice Gniezno - Artykuły filtrowane wg daty: październik 2016

Gnieźnieńska policja o negatywnych skutkach zażywania dopalacy

Gnieźnieńscy policjanci spotkali się z młodymi ludźmi uczęszczającymi do Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych 14 października 2016. Podczas wizyty funkcjonariusze rozmawiali z młodzieżą o problematyce narkotyków i dopalaczy oraz konsekwencjach, jakie może nieść ze sobą ich zażywanie. Zaprezentowano także film „Dopalacze niszczą życie” poruszający temat uzależnienia od tych groźnych substancji.

Podczas spotkania z młodzieżą asp. Krzysztof Socha z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii przekazywał najważniejsze wiadomości na temat dopalaczy i ich zgubnego wpływu na organizm młodego człowieka. Wyjaśnił, jak działają takie środki i jakie skutki mogą wywołać w sferze psychofizycznej.

Policjant rozmawiał z uczniami także o sytuacjach, w których może dochodzić do łamania prawa, a także przestrzegł ich przed ryzykownymi zachowaniami i negatywnymi skutkami używek. Mundurowy przypomniał młodzieży, że zachowania zabronione pociągają za sobą także konsekwencje prawne.

Celem takich spotkań jest zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży poprzez kształtowanie pożądanych społecznie postaw, umacnianie asertywnych zachowań oraz podnoszenie świadomości i wiedzy młodzieży na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze.

Źródło: www.gniezno.policja.gov.pl

Czytaj dalej...

„…Trzynaście lat minęło….jakby ktoś z bicza trzasł...”

Coroczne świętowanie Miejskich Świetlice Socjoterapeutycznych na które przybyli wychowankowie wraz z  rodzinami minęło jak zawsze w iście rodzinnej atmosferze.

Po Mszy Świętej odprawionej za pomyślność oddziaływań wychowawczych w zaprzyjaźnionej Parafii Św. Wawrzyńca rodziny z dziećmi udały się do Miejskiego Ośrodka Kultury  na wspólne spotkanie urodzinowe.

Dzięki przychylności instruktorów MOK-u na początku można było wysłuchać kilku piosenek we wspaniałej  aranżacji dziewczęcego duetu, a następnie obejrzeć poruszające przedstawienie profilaktyczne pt: „W ramionach uzależnienia” ukazujące zgubne skutki różnego rodzaju uzależnień młodych ludzi. Przedstawienie, za które młodzi aktorzy otrzymali owacje na stojąco przygotowali wychowankowie ze świetlic : Ziomale i Kilina.

Po zakończonej części artystycznej wszyscy uczestnicy mogli skosztować pysznego tortu otrzymanego w prezencie od Gnieźnieńskiego „Społem”. W tym roku urodzinowy tort osobiście pomagał kroić z-ca Prezydenta Miasta Gniezna – Michał Powałowski, który przybył na spotkanie ze świetlicowymi rodzinami wraz Panią Dyrektor Wydziały Spraw Społecznych – Agnieszką Horoszczak. Na spotkaniu nie zabrakło również zawsze oddanych dzieciom przedstawicieli stowarzyszenia „Skrzydła”.

Każde takie coroczne rodzinne spotkanie skłania do refleksji i podsumowań minionego roku, oraz do snucia planów na przyszłość zawsze mających na celu poprawę funkcjonowania wszystkich czterech placówek świetlicowych.

Tak więc w minionym roku najważniejszym wydarzeniem okazało się przeniesienie świetlicy mieszczącej się w piwnicznym pomieszczeniu w jednym z bloków przy ulicy Budowlanych do przestronnego odpowiadającego wszelkim standardom przewidzianym dla placówek wsparcia dziennego budynku przy szkole Podstawowej Nr 9. Natomiast jednym z przyszłorocznych planów jest wybranie odpowiedniej postaci, którą można będzie zaproponować na  patrona świetlic.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS