Maseczki w darze dla podopiecznych świetlic

Dzięki współpracy z Przedszkolem nr 12 „Plastusiowo” Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne otrzymały kilkadziesiąt maseczek wielorazowego użytku uszytych specjalnie dla ich podopiecznych. W najbliższy czwartek (30 kwietnia) w godzinach do południowych wszyscy uczestnicy świetlic socjoterapeutycznych mogą udać się na Kilińskiego 17, ażeby odebrać maseczkę dla siebie lub dla rodzeństwa.

Również wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 12 takie maseczki w swojej placówce mogą otrzymać. Miejskiej Świetlice Socjoterapeutyczne składają serdeczne podziękowania pracownikom przedszkola za owocną współpracę przy wyprodukowaniu maseczek.

Przy okazji warto wspomnieć o dwóch rzeczach związanych z bezpiecznym użytkowaniem maseczek wielorazowego użytku:
- maseczki należy zawsze wyprać po ich otrzymaniu, a przed ich założeniem. Prać należy w minimum 60 stopniach, przez minimum 45 minut. Po wyschnięciu wskazane jest także wyprasowanie ich gorącym żelazkiem. Przypominamy także, że maseczki należy prać także po ich codziennym użyciu.
- maseczek nie należy zakładać dzieciom do lat 4 oraz osobom, które mają problemy z oddychaniem.