Gnieźnieńska policja o negatywnych skutkach zażywania dopalacy

Gnieźnieńscy policjanci spotkali się z młodymi ludźmi uczęszczającymi do Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych 14 października 2016. Podczas wizyty funkcjonariusze rozmawiali z młodzieżą o problematyce narkotyków i dopalaczy oraz konsekwencjach, jakie może nieść ze sobą ich zażywanie. Zaprezentowano także film „Dopalacze niszczą życie” poruszający temat uzależnienia od tych groźnych substancji.

Podczas spotkania z młodzieżą asp. Krzysztof Socha z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii przekazywał najważniejsze wiadomości na temat dopalaczy i ich zgubnego wpływu na organizm młodego człowieka. Wyjaśnił, jak działają takie środki i jakie skutki mogą wywołać w sferze psychofizycznej.

Policjant rozmawiał z uczniami także o sytuacjach, w których może dochodzić do łamania prawa, a także przestrzegł ich przed ryzykownymi zachowaniami i negatywnymi skutkami używek. Mundurowy przypomniał młodzieży, że zachowania zabronione pociągają za sobą także konsekwencje prawne.

Celem takich spotkań jest zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży poprzez kształtowanie pożądanych społecznie postaw, umacnianie asertywnych zachowań oraz podnoszenie świadomości i wiedzy młodzieży na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze.

Źródło: www.gniezno.policja.gov.pl