Terapeutyczne waloy białego szaleństwa

   Doświadczenie i zdobyta wiedza pokazują, że dzieci z rodzin i środowisk defaworyzowanych społecznie biorą na siebie nadmierną odpowiedzialność za problemy rodzinne i często przejmują obowiązki dorosłych. Dlatego tak ważnym jest, by dać im możliwość oderwania się od codziennych, często bardzo poważnych problemów zapewniając wypoczynek, dobrą zabawę oraz terapeutyczne wsparcie. Tych właśnie elementów nie zabrakło podczas „Śniegowiska II”, projektu zorganizowanego przez Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice – Dzieciom, a dofinansowanego przez  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
    Projekt skierowany był do grupy 30 osób z przedziału wiekowego od 8 do 17 lat, z terenu powiatu i miasta Gniezna. Pierwszeństwo miały dzieci, których celowość wyjazdu zaopiniowali kuratorzy rodzinni Sądu Rejonowego w Gnieźnie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy szkolni i pedagog z Domu Dziecka w Gnieźnie oraz wychowawcy z Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych.
    Plan wyjazdu został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia pracowników MŚS. Dzięki połączeniu socjoterapii i zajęć sportowych - w tym przypadku była to nauka jazdy na nartach na stoku w Zieleńcu - dzieci w atrakcyjny i radosny sposób przyswajały sobie treści zawarte w przygotowanym i nadzorowanym specjalnie przez socjoterapeutkę Agnieszkę Czajkowską programie.
    Dziećmi opiekowały się: Katarzyna Wiśniewska – Mazur, Sandra Buczkowska, Sara Kryszewska oraz kierownik i pomysłodawca całego projektu Zofia Komosińska. Oprócz elementów terapii i aktywnego wypoczynku karda zapewniła uczestnikom projektu wiele innych atrakcji. Nie zabrakło wyjazdów do Kudowy - Zdroju, wizyty w Czechach, zwiedzania fabryki kryształów w Szczytnej, ogniska z kiełbaskami czy też dyskoteki.
    Wszystkie te atrakcje zaowocowały uszczęśliwionymi minami podopiecznych. Miejmy nadzieje, że dzięki pięknym wspomnieniom przywiezionym z Dusznik - Zdroju powrót po zimowej przerwie do podstawówek i gimnazjów będzie dla nich o wiele łatwiejszy.